Δράσεις ΑΦΗΣ – Συνεργασία με ΑΗΚ

O Οργανισμός μετά από συνεργασία και συμφωνία με την ΑΗΚ, πρόσφερε 2,200 χάρτινα κουτιά προσωρινής αποθήκευσης μπαταριών σε όλο το προσωπικό της ΑΗΚ. Η ΑΗΚ από την πλευρά της απέστειλε σε όλο το προσωπικό της, εδικό φυλλάδιο για τη σημασία που δίνει ο Οργανισμός στην ανακύκλωση των μπαταριών.

Πιο κάτω το φυλλάδιο της ΑΗΚ.

Scroll to Top