Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

229 Λεωφ. Τσερίου, 2047 Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού

7000 2347

Τηλέφωνο

+357 22 586000

Φάξ

+357 22 586001

Scroll to Top