Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ

Ο Οργανισμός Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ ιδρύθηκε το 2007 με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ στη βάση της Νομοθεσίας Ν. 185(Ι)/2011 και ειδικά των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 125/09, Κ.Δ.Π. 79/2012 και Κ.Δ.Π. 56/2016 και είναι Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών, στην Κύπρο. Το Σύστημα αδειοδοτήθηκε για πρώτη φορά την 1ην Απριλίου 2009 και έχει υποχρέωση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας του ανά εξαετία, κατόπιν έγκρισης που λαμβάνεται από την Αρμόδια Αρχή της Κύπρου, η οποία είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Μέτοχοι και Μέλη του Συστήματος είναι επιχειρήσεις (εισαγωγείς) μπαταριών, οι οποίες υποχρεούνται βάσει της Νομοθεσίας να διαχειρίζονται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο τις μπαταρίες που πωλούν στην Κυπριακή αγορά, όταν αυτές φτάσουν στο τέλος της ζωής τους και καταλήξουν ως απόβλητα. Υπόχρεες για τη διαχείριση των μπαταριών είναι επίσης οι εταιρείες που εισάγουν συσκευές με ενσωματωμένες μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες ή μίας χρήσης).

Από την ίδρυσή του ο Οργανισμός συγκρότησε Διοικητικό Συμβούλιο και προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd για τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία του Συστήματος.

Scroll to Top