ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΑΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3000
Κάδοι Μπαταριών στην Κύπρο
10000
Συλλογές το 2023
10000
Μπαταρίες που συλλέχθηκαν το 2023 (kg)
5000000
Μπαταρίες που συλλέχθηκαν μέχρι σήμερα (kg)
house
Scroll to Top