ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΑΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3000
Κάδοι Μπαταριών σε όλη την Κύπρο
500
Αδειάσματα κάδων (Ιανουάριος - Μάρτιος 2024)
1000000
Μπαταρίες που συλλέχθηκαν (kg) (Ιανουάριος - Μάρτιος 2024)
5000000
Μπαταρίες που συλλέχθηκαν μέχρι σήμερα (kg)
house
Scroll to Top