ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΑΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κάδοι Μπαταριών σε όλη την Κύπρο
3000
Αδειάσματα κάδων (Ιανουάριος - Μάιος 2024)
500
Μπαταρίες που συλλέχθηκαν (kg) (Ιανουάριος - Μάιος 2024)
10000
Μπαταρίες που συλλέχθηκαν μέχρι σήμερα (kg)
700000
house
Scroll to Top