ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΑΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κάδοι Μπαταριών σε όλη την Κύπρο
3000
Αδειάσματα κάδων (Ιανουάριος - Μάρτιος 2024)
500
Μπαταρίες που συλλέχθηκαν (kg) (Ιανουάριος - Μάρτιος 2024)
1000000
Μπαταρίες που συλλέχθηκαν μέχρι σήμερα (kg)
5000000
house
Scroll to Top