Τοποθέτηση κάδων και συλλογή μπαταριών ΑΦΗΣ (Ιανουάριος -Απρίλιος 2016)

Το δίκτυο κάδων του Οργανισμού μας αναπτύχθηκε κανονικά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2016. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση μπορείτε να δείτε τον αριθμό των νέων κάδων που τοποθετήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο σε κάθε επαρχία.

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2016 συλλέχθηκαν συνολικά περίπου 15,5 τόνοι μπαταριών. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση, μπορείτε να δείτε τις ποσότητες χρησιμοποιημένων μπαταριών που συλλέχθηκαν ανά επαρχία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Scroll to Top