Εκδηλώσεις

Δράσεις ΑΦΗΣ – Συνεργασία με ΑΗΚ

O Οργανισμός μετά από συνεργασία και συμφωνία με την ΑΗΚ, πρόσφερε 2,200 χάρτινα κουτιά προσωρινής αποθήκευσης μπαταριών σε όλο το

Scroll to Top