Περιβαλλοντικά Βραβεία Green Dot Κύπρου

Oι Οργανισμοί Green Dot Κύπρου, ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλωση, σε συνεργασία με την ΙΜΗ και τη συντακτική ομάδα του ΙΝ Business, διοργανώνουν τα 5αΠεριβαλλοντικά Βραβεία, με απώτερο στόχο την επιβράβευση επιχειρήσεων, οργανισμών, προϊόντων, πρακτικών και ατόμων που συνεισφέρουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος στην Κύπρο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο πλαίσιο του θεσμού θα αποδοθούν συνολικά 10 βραβεία.

Κατηγορίες Βραβεύσεων

 • Δράσεις Μείωσης Αποβλήτων
 • Επαναχρησιμοποίηση Προϊόντων
 • Πράσινο Προϊόν/Υπηρεσία
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε Θέματα Περιβάλλοντος
 • Οργανωμένο Σύνολο με Σημαντική Περιβαλλοντική Δράση
 • Πράσινο Κτίριο
 • Πράσινο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Σημαντική Περιβαλλοντική Δράση
 • Τιμητικό Βραβείο
 • Green Leader Award

Εάν πιστεύετε πως η δράση του οργανισμού, της επιχείρησης, του προϊόντος σας ή εσάς του ίδιου, έχει συνεισφέρει στη βελτίωση του περιβάλλοντος στην Κύπρο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας στείλετε την παρακάτω αίτηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μας στείλετε μια πλήρη περιγραφή για την υποψηφιότητά σας.

Μπορείτε να μας στείλετε την υποψηφιότητά σας μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.

Scroll to Top