Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

H ΑΦΗΣ Κύπρου γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος έμπρακτα σε συνεργασία με τους φούρνους Ζορπάς, τοποθετώντας ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών στους φούρνους Ζορπάς.

Εκτός από τη μόνιμη τοποθέτηση των ειδικών κάδων στους φούρνους Ζορπάς, θα διενεργηθεί επιπλέον, για όλη την εβδομάδα, εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών. Με τις δράσεις αυτές, οι φούρνοι Ζορπάς συμβάλλουν σημαντικά στις προσπάθειες του Οργανισμού ΑΦΗΣ για την επίτευξη των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης των οικιακού τύπου μπαταριών βάρους μέχρι 2 κιλά.

Η ανακύκλωση και η συμμετοχή όλων μας σε αυτήν είναι τρόπος ζωής, με αδιαμφισβήτητα οφέλη για το περιβάλλον αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη μας.

Scroll to Top