Κενή Θέση – Διοικητική Λειτουργός ΑΦΗΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Green Dot Κύπρου ανακοινώνει 1 κενή θέση Λειτουργού Λογιστηρίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η Green Dot Κύπρου είναι το μοναδικό συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Ετοιμασία δηλώσεων
 • Έκδοση τιμολογίων από τις Δηλώσεις
 • Εισπράξεις από τις Δηλώσεις
 • Ετοιμασία ελέγχων προς τα μέλη
 • Έκδοση επιταγών
 • Συμφιλίωση τραπεζών
 • Έλεγχος εισερχομένων ποσοτήτων και ποσότητες διαχείρισης
 • Συμφιλίωση καταστάσεων των προμηθευτών και μελών
 • Αρχειοθέτηση
 • Ετοιμασία εκθέσεων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους:
  • Λογιστική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Higher στη Λογιστική ή πτυχίο σε άλλο παρεμφερή κλάδο.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Γνώσεις του προγράμματος Navision θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο admin@greendot.com.cy, με θέμα «ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ», το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018.

Scroll to Top