ΚΟΙΝΟ

Συχνές Ερωτήσεις

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ είναι το αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του Νόμου Ν. 215(I)/2002 και ειδικότερα του κανονισμού ΚΔΠ 125/09 και είναι υπεύθυνο για τη συλλογική διαχείριση των μπαταριών, έως 2 κιλά. Ο Νόμος Ν.215(I)/2002 στη συνέχεια καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Νόμο Ν. 185(I)/2011.

Η διαχείριση μπαταριών περιλαμβάνει τη συλλογή των άδειων μπαταριών από τα σημεία συλλογής, τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση και εν τέλει την ανάκτηση των χρήσιμων συστατικών τους και την ανακύκλωση.

Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους, αφού ανακυκλώνοντας δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας:

  • Προστατεύοντας το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία
  • Εξοικονομώντας πρώτες ύλες και ενέργεια
  • Μειώνοντας τον όγκο των γενικών απορριμμάτων στις χωματερές

Ρίχνοντας κάθε άδεια μπαταρία στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης της Α.Φ.Η.Σ. αποτρέπεις την ένταξη των τοξικών ουσιών που περιέχει στην τροφική αλυσίδα μέσω του υδροφόρου ορίζοντα, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στη διατήρηση της ανθρώπινης υγείας.

Όλα τα είδη μπαταριών ξηρού τύπου, έως 2 κιλά. Ωστόσο, οι μπαταρίες δεν πρέπει να είναι ενσωματωμένες σε κάποια συσκευή.

Κάδους μπορείτε να βρείτε σε πολυκαταστήματα, υπεραγορές, τράπεζες, σχολεία, καταστήματα τηλεπικοινωνιών, δημόσια κτίρια κ.ά.

Τα έξοδα για τη συλλογή και την αποστολή των μπαταριών σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της Κύπρου και του εξωτερικού καλύπτονται από τα τέλη που καταβάλουν τα Μέλη του Συστήματος με βάση της νομική τους υποχρέωση που προκύπτει από τον Κανονισμό ΚΔΠ 56/2016.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχουν καθοριστεί για όλα τα κράτη μέλη, οι παρακάτω στόχοι συλλογής μπαταριών:

25% κατά βάρος των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών που έχουν τοποθετηθεί στην αγορά μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012.

45% κατά βάρος των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών που έχουν τοποθετηθεί στην αγορά μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016.

Scroll to Top