Ανανέωση της Σύμβασης με τον Υφιστάμενο Εργολάβο

Ο Οργανισμός μας έχει ανανεώσει τη συμφωνία αγοράς υπηρεσιών με την εταιρεία IESC INNOVATING ENVIRONMENTAL SOLUTIONS CENTER LTD. H IESC είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, αποδοχή και αποθήκευση Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών οικιακού τύπου (οικιακού τύπου μπαταρίες) καθώς επίσης και την αγορά, αποθήκευση, και τοποθέτηση των κάδων για τη συλλογή των μπαταριών.

Τα νέα συμβόλαια έχουν υπογραφεί και η νέα συμφωνία έχει διάρκεια ισχύος τριών χρόνων και λήγει το 2018.

Scroll to Top