ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Συχνές Ερωτήσεις

Οι εταιρείες που εισάγουν μπαταρίες ή συσκευές με ενσωματωμένες μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες ή μίας χρήσης) και τις τοποθετούν στην κυπριακή αγορά.

Το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ αναλαμβάνει τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των έργων του Συστήματος από την ενημέρωση του κοινού μέχρι και την τελική διάθεση των μπαταριών για ανακύκλωση. Τα έξοδα λειτουργίας του Συστήματος καλύπτονται από τα τέλη που καταβάλλουν τα Μέλη με βάση τις ποσότητες μπαταριών που τοποθετούν στην κυπριακή αγορά.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχουν καθοριστεί για όλα τα κράτη μέλη, οι παρακάτω στόχοι συλλογής μπαταριών:

25% κατά βάρος των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών που έχουν τοποθετηθεί στην αγορά μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012.

45% κατά βάρος των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών που έχουν τοποθετηθεί στην αγορά μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016.

Τα έσοδα από τα τέλη δηλώσεων των Μελών της Α.Φ.Η.Σ. αξιοποιούνται για τη διεκπεραίωση των εργασιών του Συστήματος. Οποιοδήποτε τυχόν πλεόνασμα αξιοποιείται ως έσοδο την επόμενη χρονιά.

Το 2016, η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ κατάφερε να επιτύχει τον στόχο που είχε οριστεί από τη Νομοθεσία και αφορούσε στη συλλογή και στη διαχείριση του 25% κατά βάρος των μπαταριών που τα Μέλη είχαν τοποθετήσει στην αγορά. Ωστόσο, από το 2016 και έπειτα ο στόχος αυξήθηκε στο 45%. Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο προσπάθειας επίτευξης του στόχου, δαπανείται ένα αυξημένο ποσό των εσόδων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού. Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης των τελευταίων ετών δείχνουν πως σύντομα ο στόχος του 45% θα επιτευχθεί.

Τα τέλη καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και εγκρίνονται από την Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) κατά την διαδικασία αδειοδότησης του Συστήματος.

Ναι, οι μπαταρίες που συλλέγονται αποστέλλονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού με σκοπό την ανακύκλωση και την ανάκτηση των χρήσιμων συστατικών τους.

Scroll to Top