ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Δηλώσεις

Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία (Μέτοχος/Μέλος) είναι υποχρεωμένη να δηλώνει, είτε μία φορά ανά έτος (μέχρι την 31ην Ιανουαρίου) είτε ανά τριμηνία (10 ημέρες πριν από το τέλος του τριμήνου) τις ποσότητες μπαταριών έως 2 κιλά, που έχει τοποθετήσει στην αγορά το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο τρίμηνο, αντίστοιχα, συμπεριλαμβάνοντας και τις ποσότητες των μπαταριών που βρίσκονται ενσωματωμένες σε συσκευές (επαναφορτιζόμενες ή μίας χρήσης).

Με τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλείστε όπως την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@afiscyprus.com.cy
Scroll to Top