ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τοποθέτηση Κάδου Μπαταριών

Για τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης μπαταριών χωρητικότητας 20 λίτρων στο υποστατικό που εργάζεστε, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία.

Η παράδοση του κάδου θα γίνει εντός 7-10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων και η τοποθέτησή του θα πρέπει να γίνει σε εσωτερικό χώρο, ο οποίος να είναι εύκολα προσβάσιμος στο κοινό.

Scroll to Top