ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Νομοθεσία

Κυπριακή Νομοθεσία

Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί

 • ΚΔΠ 56/2016

  Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

 • ΚΔΠ 79-2012

  Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

 • ΚΔΠ 125-2009

  Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Οι περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως του 2016

Ο περί της Διαχείρισης των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Νόμοι 2004 μέχρι 2009)

 • N 63(I)-2009

  Περί Διαχείρισης των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

 • N 17(I)-2006

  Περί Διαχείρισης των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

 • N 162(I)-2005

  Περί Διαχείρισης των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

 • N 196(I)-2004

  Περί Διαχείρισης των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

European Legislation
Scroll to Top