Όραμα και Αποστολή

Όραμα της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ είναι να λειτουργεί ως ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών, το οποίο να αναγνωρίζεται από το κοινό για τη σημαντική του συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τόπου μας.

Μέσω της ορθής λειτουργίας του Συστήματος διασφαλίζεται:

Scroll to Top