Ποσοτικοί Στόχοι

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, προβλέπεται η ανάκτηση και η διαχείριση τουλάχιστον του:

25% κατά μέσο βάρος των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών που έχουν τοποθετηθεί στην αγορά μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012.

45% κατά μέσο βάρος των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών που έχουν τοποθετηθεί στην αγορά μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016.

Αναμένεται η ψήφιση νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία θα μπει σε ισχύ εντός του 2025 και θα αυξήσει το ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης.

Οι διαδικασίες ανακύκλωσης πρέπει να επιτυγχάνουν τις ακόλουθες αποδόσεις ανακύκλωσης:

  • Ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμος χωρίς υπερβολικές δαπάνες.
  • Ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμος χωρίς υπερβολικές δαπάνες.
  • Ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών.
Scroll to Top