Τύποι Μπαταριών

Το Συλλογικό Σύστημα της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ έχει την ευθύνη για την ανάκτηση και ανακύκλωση όλων των μπαταριών ξηρού τύπου, οι οποίες ζυγίζουν έως 2 κιλά.

Ειδικότερα, καλύπτει όλους τους τύπους ξηρών φορητών μπαταριών, βάρους μέχρι 2 κιλών, επαναφορτιζόμενες και μη. Συνήθεις τύποι τέτοιων μπαταριών είναι οι κομβιόσχημες, οι AA/(L)R06, AAA/(L)R03, C/(L)R14, D(L)R20,4.5V/3(L)R12, 9V6(L)R61F22, οι ΑΑ/NC06, AAA/NC03, C/NC14, D/NC20, 9V/NC22 κ.λπ.

AAA

AA

C

D

E (9V)

Lithium

Button Cells

Scroll to Top