Οργανωτική Δομή

Ο Οργανισμός διοικείται από οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έξι από τα Μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται μέσω της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ως εκ τούτου εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις (ΤΑΞΗΣ Α), ενώ τα υπόλοιπα δύο Μέλη ορίζονται από το ΚΕΒΕ (ΤΑΞΗΣ Β), το οποίο και εκπροσωπούν.

Πρόεδρος εκλέγεται από το ίδιο το Συμβούλιο ένας εκ των έξι Μελών, τα οποία εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις (ΤΑΞΗΣ Α).

Τάξης Α

Μικέλλης Χρήστου

Πρόεδρος – Diplomat Distributors (D.D.) Cyprus Ltd

Πάμπος Χαραλάμπους

P.A.C. Charalambous & Son Ltd

Κρις Χριστοδούλου

Argosy Trading Company Ltd

Χρίστος Κατσαφάδος

Γ. Κατσαφάδος Λτδ

Λεωνίδας Θεοδούλου

Thetaco (Traders) Ltd

Ανδρέας Κόκκινος

Ideal Grafico Ltd

Τάξης Β

Μάριος Τσιακκής

ΚΕΒΕ

Ανδρέας Ανδρέου

ΚΕΒΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τα εξής άτομα:

Ανδρέας Ανδρέου

ΚΕΒΕ

Κρις Χριστοδούλου

Πρόεδρος

Μικέλλης Χρήστου

Diplomat Distributors (D.D.) Cyprus Ltd

Πάμπος Χαραλάμπους

P.A.C. Charalambous & Son Ltd

Scroll to Top